Câu lạc bộ Tiếng Nhật

mời các bạn theo dõi thông tin về câu lạc bộ Tiếng Nhật trên Facebook của Trung Tâm:
Link facebook