Những nét đặc trưng trong văn hóa của Nhật Bản

Nhật Bản là đất nước với hàng ngàn năm lịch sự. Văn hóa của Nhật Bản là sự giao thoa của cả văn hóa xa xưa và văn hóa hiện đại ngày nay. Nó tạo nên một nền văn hóa không thể bị nhầm lẫn với bất kỳ đất nước nào trên thế giới